Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_01 Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
MPZP Ruda Śląska 1066/LXI/2006 22.06.2006 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_02 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Kalinowej, Cegielnianej 
i Oświęcimskiej
314/XVII/2007 27.09.2007 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_05 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Małej
383/XIX/2007 30.11.2007 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_07 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul.  Kokotek 
385/XIX/2007 30.11.2007 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_08 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Młyńskiej, Zapolskiej, Cegielnianej 
i Górnej
386/XIX/2007 30.11.2007 Pobierz raster - Młyńska 
raster - Młyńska_2 
raster - Cegielniana 
raster - G. Zapolskiej
Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_11 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Na Łąkach
562/XXVIII/2008 26.06.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_12 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. E. Plater
563/XXVIII/2008 26.06.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_13 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Skośnej
564/XXVIII/2008 26.06.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_14 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Piłsudskiego
565/XXVIII/2008 26.06.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_19 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. G. Zapolskiej, Jaronia i Zajęczej
697/XXXVI/2008 16.12.2008 Pobierz raster - Jaronia
raster - G. Zapolskiej 
Pokaż Pokaż
RS_20 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 

ul. Kowaczka 
i Podlaskiej 
698/XXXVI/2008 16.12.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_21 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Piastowskiej
699/XXXVI/2008 16.12.2008 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_22 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Zacisze
745/XXXIX/2009 26.02.2009 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_25 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Mikołowskiej, Halembskiej i Gabora
786/XLII/2009 24.04.2009 Pobierz raster - Halembska
raster - Mikołowska_1
raster - Mikołowska_2
Pobierz Pokaż
RS_30 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Kaczmarka 
i Ligockiej
922/XLIX/2009 30.09.2009 Pobierz raster - Kaczmarka
raster - Ligocka
Pokaż Pokaż
RS_31 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. K.Goduli, Asfaltowej i Zajęczej
923/XLIX/2009 30.09.2009 Pobierz raster - Asfaltowa
raster - K. Goduli
Pokaż Pokaż
RS_32 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Kingi, 
K. Szymanowskiego 
i Jaronia
924/XLIX/2009 30.09.2009 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_33 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Solidarności
968/LII/2009 30.11.2009 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_34 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w dzielnicy Ruda 
w rejonie 
ul. Wiktora Brańskiego
969/LII/2009 30.11.2009 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_36 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego 
i Rzecznej
971/LII/2009 30.11.2009 Pobierz raster - J. Piłsudskiego
raster - Rzeczna
Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_42 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Magazynowej
1030/LV/2010 11.02.2010 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_46 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ulic Gwardii Ludowej 
i Cypriana Norwida
1096/LXI/2010 13.05.2010 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_50 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Makowej, Panewnickiej, 
Na Piaski, Staszica, Mickiewicza, Sobieskiego
1125/LXIII/2010 24.06.2010 Pobierz raster - Makowa
raster - Panewnicka
raster - A. Mickiewicza
raster - Sobieskiego
raster - S. Staszica
Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_51 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska
 w rejonie 
ul. Słowiańskiej 
i Zabrzańskiej
PR.0007.10.2011 27.01.2011 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_58 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Elizy Orzeszkowej 
PR.0007.304.2011 30.12.2011 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_60 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego 
i Gościnnej
PR.0007.51.2013 21.03.2013 Pobierz raster - Gojawiczyńskiej
raster - Leśna
raster - Zamenhofa
Pokaż Pokaż
RS_61 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Karola Goduli 
i ul. Kopalnia Karol
PR.0007.52.2013 21.03.2013 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_62 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Leśnej, Ludwika Zamenhofa i Poli Gojawiczyńskiej
PR.0007.53.2013 21.03.2013 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_63 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Halembskiej 
i Mazurskiej
PR.0007.54.2013 21.03.2013 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_64 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Ptasiej
PR.0007.55.2013 21.03.2013 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_72 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Jerzego Ziętka
PR.0007.178.2014 25.09.2014 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_73 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Grzybowej 
i Średniej
PR.0007.179.2014 25.09.2014 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_74 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Młyńskiej
PR.0007.180.2014 25.09.2014 Pobierz raster - Młynska_1
raster - Młyńska_2
Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_75 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Piłsudskiego, Cegielnianej, Porannej
PR.0007.69.2015 26.03.2015 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_76 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Skargi
PR.0007.70.2015 26.03.2015 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_90 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Ignacego Kaczmarka 
PR.0007.189.2015 17.09.2015 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_77 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP 
Miasta Ruda Śląska 
w rejonie 
ul. Cegielnianej
PR.0007.79.2017 18.05.2017 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_79 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Chryzantem 
i Wiktora Bujoczka
PR.0007.95.2017 22.06.2017 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_81 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska
 w rejonie 
ul. Piotra Skargi
PR.0007.78.2017 18.05.2017 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_83 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie 
ul. Szczęść Boże
PR.0007.81.2017 18.05.2017 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_84 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska pomiędzy 
ul. Zabrzańską, 
ul. 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta 
Ruda Śląska
PR.0007.59.2018 22.03.2018 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_43 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Bytomskiej 
i Jerzego Ziętka 
PR.0007.90.2018 24.05.2018 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_98 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Wincentego Lipa
(Szpital Miejski - Godula)
PR.0007.91.2018 24.05.2018 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_93 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Wiktora Bujoczka PR.0007.15.2019 24.01.2019 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
RS_95 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska w rejonie ul. Sosinki 
(obecnie Pohla) 
PR.0007.16.2019 24.01.2019 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_100 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska pomiędzy 
ul. Zabrzańską, 
ul. 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą Miasta Ruda Śląska
PR.0007.93.2021 15.07.2021 Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_101 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana MPZP Miasta Ruda Śląska pomiędzy 
ul. Zabrzańską, 
ul. 1 Maja, autostradą A4 oraz zachodnią granicą Miasta Ruda Śląska
PR.0007.19.2023 26.01.2023 Pobierz raster - E. Kokota
raster - Szyb Walenty
Pokaż Pokaż
Studium uwarunkowań 
i kier. zagosp. przestrzennego gminy
Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały GML XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty studium
Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska
PR.0007.79.2015 24.03.2015 Pobierz Pobierz Pobierz Pokaż Pokaż
Nr planu Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego Nazwa
alternatywna
Uchwała Rady Miasta Data Uchwały XML podpisany Rysunek planu
GeoTIFF
Legenda Obszar objęty planem
RS_102 Zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
Miasta Ruda Śląska
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Ruda Śląska - ZACHÓD” PR.0007.178.2022 24.11.2022 Pobierz Pobierz
Pokaż Pokaż